Kategorier
Bilskrot

Vill du bli av med vraket?

För en del är det sorg och för andra lättnad när följeslagaren inte längre orkar fortsätta. Ja, det handlar om bilen. Även den bästa rackaren kommer till en punkt då den måste skrotas.

Gamla bilar som inte längre fyller miljökraven, eller som inte startar längre, går att skrota. Även krockade bilar kan ibland behöva skrotas, om olyckan varit så stor att det inte finns något kvar att laga. Istället för att låta den stå och rosta kan du skrota bilen och göra naturen en tjänst.

Vätskor, oljor och andra farliga ämnen från bilen kan läcka och blanda sig med grundvattnet. Detta är en hälsorisk för allmänheten. Kontakta en certifierad bilskrotare så kommer de och plockar upp bilen åt dig. I Sverige är bilskrotning kostnadsfritt och din belöning blir ett gott samvete för att du tänker på miljön.

Så här skrotas din bil

Hur går skrotningen till? Först töms bilen på alla oljor och vätskor. Luftkuddar demonteras och maskindelar tas bort. Alla delar tas av och isär och sorteras sedan efter material. Däck, tyg och skinn var för sig. Likaså plast, glas osv, tills det bara är ett metallskal kvar. Detta pressas ihop till ett så litet paket som möjligt och skickas vidare till smältning.

Allt från bilen återanvänds för att skapa en ny bil och inget går till spillo. Du kan skrota din bil gratis, men är den importerad eller har du en husvagn kan andra regler gälla. Kontakta då företag för mer information.